Chơn Thành, tổ chức Bồi dưỡng Chính trị hè, năm 2020

 

 

Ngày 28-8 Phòng GD&ĐT huyện Chơn Thành đã tổ chức chương trình “Bồi dưỡng chính trị hè, năm 2020” (bằng hình thức trực tuyến) từ điểm cầu từ Hội trường UBND huyện tới 9 xã, thị trấn trong toàn huyện. Tham gia chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm nay có gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường THCS, TH&THCS, Tiểu học, Mầm non công lập và cơ sở tư thục trong toàn huyện.

     Theo đó các học viên được báo cáo viên cấp tỉnh, truyền đạt các chuyên đề chính bao gồm: Một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020; Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của huyện và tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020; các Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; Các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo, năm học 2020-2021. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong trường học. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng “Bluezone-ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19”

Lớp học nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục huyện nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị đạo đức nghề nghiệp và quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó còn giúp cho cán bộ, giáo viên xây dựng chương trình hành động ở đơn vị, ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.  

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                Đỗ Trình

                                                                                                                                                                                                             Đài truyền thanh huyện Chơn Thành

\

Cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2020, tại điểm cầu UBND huyện

Các tin khác